Per a nosaltres un projecte val més que mil paraules

Faixes alimentació

Impressió de quadricromia amb detalls estampats amb argent