Per a nosaltres un projecte val més que mil paraules

Caixes per a dietètica i per a farmàcia

Impressió en quadricromia i encolat amb un fons lineal.