Per a nosaltres un projecte val més que mil paraules

Estoigs per a dentífrics i sabons

Impressió de pantones sobre folding i encolat amb fons laboratori.